Stačí sekunda a váš život sa môže razantne zmeniť

Nešťastia nechodia po horách, ale po ľuďoch. Nech to znie akokoľvek kruto, je to tak. Niekedy stačí naozaj maličkosť a váš život môže zrazu vyzerať úplne inak. A to pritom ani nemusíte byť účastníkom vážnej dopravnej nehody, či vykonávať rizikový šport. Niekedy stačí aj len nešťastný pád v sprche alebo rovno pred domom.

Myslieť na možné katastrofické následky úrazu v predstihu je zložité. Len málokto si vie predstaviť reálny boj, ktorý je spojený s rekonvalescenciou po vážnom úraze, či trvalé následky, ktoré môžu poznačiť život už navždy. Mnohí ľudia sa stotožňujú s tvrdením: „nebudem maľovať čerta na stenu a privolávať si nešťastie“. Tu si treba uvedomiť, že zodpovedný prístup k svojmu životu a zabezpečenie sa pre prípad nepriaznivých situácií, neznamená privolávanie si nešťastia. Tento prístup znamená, že ste dostatočne rozumný na to, aby ste si uvedomovali, že život prináša aj takéto situácie a boli dostatočne rozumný na to, aby ste ochránili svoju rodinu a pomohli jej prípadnú negatívnu situáciu ľahšie zvládnuť.

Na Slovensku sa ročne stretneme s tisíckami ľudí, ktorým sa na dlhú dobu, niekedy aj doživotne výrazne skomplikovala životná situácia následkom úrazu. Zvládnutie tejto náročnej situácie vyžaduje veľké fyzické, psychické, ale aj finančné nároky. V prípade úrazu je dôležité, aby človek mohol venovať maximálne možné úsilie načerpaniu nových síl a vráteniu sa v maximálnej možnej miere do bežného života. Ak v tomto období musí okrem zdravotných komplikácií riešiť aj existenčné problémy, jeho psychika je vyčerpaná dvojnásobne, čo vo veľkej miere ovplyvňuje aj jeho schopnosť regenerácie.

Výpadok príjmu počas liečebného procesu

Zotavovanie sa po úraze je často spojené s dlhými mesiacmi práceneschopnosti. Zamestnaný jedinec síce v tomto čase dostáva náhradu príjmu zo sociálnej poisťovne, no ide o výrazne nižší príjem, než bol príjem zo zamestnania. Navyše, liečebný proces môže byť spojený s množstvom vyšetrení, špeciálnych procedúr a návštev špecializovaných zariadení, ktoré predstavujú zvýšené náklady. Keď si predstavíme nešťastný pomer – zníženie príjmu a zvýšenie výdajov, je logické, že pre rodinný rozpočet ide o enormnú záťaž. Riešenie výpadku príjmu v tomto prípade vie pokryť správne zvolené úrazové poistenie.

Tento druh poistenia je vysokošpecializovaný na riziká, ktoré so sebou úrazy prinášajú. Pri výbere poistenia je možné vybrať si z viacerých možností krytia ako sú napríklad hospitalizácia v dôsledku úrazu, rekonvalescencia po hospitalizácií v dôsledku úrazu, bolestné za úraz či renta v prípade vzniku invalidity. Práve riziko invalidity patrí medzi najviac podceňované riziká a to najmä medzi mladými ľuďmi. A pritom práve ich možno považovať za skupinu, ktorá v prípade vzniku invalidity môže mať najkatastrofickejšie ekonomické dôsledky.

Riziko vzniku invalidity

Za invalidného je považovaný človek, ktorého schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla v dôsledku dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu o viac ako 40 %. V prípade splnenia prísne stanovených podmienok zo strany sociálnej poisťovne, prináleží tomuto človeku vyplácanie invalidného dôchodku. Tu si však treba uvedomiť 2 dôležité veci. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa automaticky nerovná nároku na invalidný dôchodok. Invalidný dôchodok je podmienený počtom odpracovaných rokov, respektíve počtom rokov odvádzania sociálneho poistenia. A navyše, výška invalidného dôchodku, len sťažka nahradí príjem zo zamestnania. Poistenie invalidity, by preto malo tvoriť základ vášho úrazového, prípadne životného poistenia. Vaše poistenie vám v tomto prípade pomôže vyplácaním mesačnej renty, ktorá výrazne pomôže zvýšiť váš životný štandard a pokryť potrebné výdaje.

Ako sa psychicky vyrovnať s trvalými následkami úrazu

Vplyv úrazu na život človeka však nezahŕňa len ekonomickú oblasť. Imobilnosť či iný dôsledok úrazu znamenajú vo zvýšenej miere ovplyvnenie sociálneho statusu jedinca. Psychika pacienta prechádza v tomto prípade výraznou skúškou. Vyrovnať sa so zmenenými životnými podmienkami, obmedzeniami, statusom ŤZP či invalida je zložité.

Základným pravidlom, ktoré po psychickej stránke pomôže k zmiereniu sa so vzniknutou situáciou je fakt, že život nekončí, ide ďalej. Končí sa až v sekunde, keď ho stratíme. Dovtedy je to všetko len o správnom uhle pohľadu. Vždy tá situácia mohla dopadnúť horšie a treba sa tešiť z toho, čo máme, nie oplakávať to, čo sme stratili.

Hoci tieto slová znejú ako klišé, ide o parafrázu slov mladej ženy, ktorej život pred dvomi rokmi zmenil jeden banálny úraz na nepoznanie. A potvrdí vám ich ktokoľvek, koho život sa v dôsledku úrazu v sekunde zmenil a musel sa naučiť so svojim osudom žiť.

V procese vyrovnávania sa s úrazom je dôležitá pomoc zo strany rodiny a priateľov, nie však ľutovanie. Naopak. Treba človeka povzbudzovať, tešiť sa spolu s ním z každého malého pokroku v liečbe a podporovať ho v jeho úsilí. V prípade zložitého úrazu, či zlého psychického stavu, môže byť veľmi nápomocná aj pomoc psychológa.

Úrazové poistenie síce nezabráni tomu, aby váš život poznačil úraz, ale pomôže vám v prípade potreby pokryť výpadok príjmu a zvýšené náklady. A vy sa tak budete môcť sústrediť len na jeden cieľ a to návrat do bežného života v maximálnej možnej miere.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!