Stráž pred bránami médií!

V praxi nie je reálne podať verejnosti všetky informácie, ktoré sa udiali v priebehu 24 hodín na celom svete. To, čo je zaujímavé pre jedných, môže podporiť ešte väčšiu pasivitu u ostatných. Selekcia tém a voľba ich poradia sa preto stáva bežnou súčasťou spravodajských médií.

Prejsť bránou spravodajstva nie je vôbec také jednoduché, ako sa nám to javí z pohodlia vlastných obývačiek. Teoretické označenie, pojem stráženie pri bráne (gatekeeping) znie možno viac poeticky ako striktne spravodajsky. Neúprosná selekcia a rozhodnutie, čo bude pre všetkých vrcholnými témami dňa, nie je ani zďaleka o hádzaní šípok do terča. Preto zakaždým, keď sa rozhodnete pozrieť večerné spravodajstvo, uvážte, či vaša subjektívna kritika je aspoň sčasti opodstatnená.

Tak ako sa nemáme miešať učiteľom do hravého a zábavného spôsobu výchovy, tak nechajme aj mediálnych pracovníkov robiť si svoju prácu. Aj za pár riadkami aktuálnych informácií doma i svete sa môže skrývať množstvo nebezpečných výjazdov do terénu či rozhovorov s málo komunikatívnymi respondentmi. Preto netreba súdiť, či varenie gulášu je náročnejšie než práca so slovom.

Pustenie jednotlivých správ bránou v značnej miere závisí od momentálnych organizačných, byrokratických či ideologických aspektov. Jednotlivé vplyvy výberu teda nemôžu súvisieť s čisto osobným, individuálnym zámerom, ale pramenia z objektívnej spravodajskej činnosti.

V novinárskej praxi sa ustálil aj koncept spravodajských hodnôt, teda predpokladaný sumár toho, o čo sa dané publikum zaujíma. Konečný výber a formuláciu podaných správ bezprostredne ovplyvňuje typ mediálneho komunikačného prostriedku, charakter publika, miesto a čas.

Čo “prejde mediálnou bránou“ dnes, nemusí byť pre všetkých rovnako zaujímavé!

Nemali by sme preto v modernej a vzdelanej spoločnosti dovoliť, aby podané informácie boli len referovaním názorov istých osobností. Malo by ísť o celkový prierez samotnou udalosťou so všetkým pohodlným aj negatívnym. Šikovní reportéri si v skutočnosti dokážu nájsť tých, ktorí povedia len “to pekné“.

Do aktuálneho spravodajstva netreba ani v nastávajúcom roku pašovať vlastné, respektíve mocenské názory. Správa by mala byť dôvernou kópiou diania v spoločnosti. Nehľadajme to najsilnejšie pradivo mediálnych sietí v miestach s koncentrovanou mocenskou silou. Zaujímajme sa o problémy na celom svete. Pristavme sa aj pri tých najmenších. Nebojme sa zdvihnúť zrak na vyšších či podať smädným za pohár sviežej vody. Pozerajme sa na veci tak, ako sa dejú. Nie tak, ako si ich predstavuje väčšina z nás!

Zdroj: McQUAIL, D. 2009. Úvod do teorie masové komunikace.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!