Ako ukotviť svoju kariéru? Aplikujte typy kariérnych kotiev v praxi!

Človek je pri svojej práci najviac spokojný, ak robí to, čo ho baví. Naše zamestnanie má byť predovšetkým poslaním, pre ktoré sme tu. Všetko, čomu sa venujeme, treba robiť zo srdca. Aj keď city, rozum a ekonomický pohľad na konkrétne zamestnanie si navzájom odporujú, vo všetkom sa dá nájsť aspoň minimálna súvislosť. Prinášame vám stručný prehľad základných typov kariérnych kotiev, v ktorých sa možno nájdete aj vy!

Zamerajme sa na jednotlivca a jeho vlastný obraz o profesijnom živote. Každý z nás má vlastné predstavy a očakávania pri výkone svojho povolania. Niekomu stačí post úradníka, iný sa možno neuspokojí ani s pozíciou vedúceho ekonomického úseku. Pri vlastnom vnímaní a vytváraní svojich kariérnych cieľov rozlišujeme tzv. vnútornú, subjektívnu kariéru. Jej protipólom je vonkajšia kariéra. Tá vzniká zo snahy a z pohľadu zamestnávateľa, respektíve danej organizácie. Ide o konkrétne prerozdeľovanie úloh a vytváranie podmienok na úspešný kariérny rast.

Teória kariérnych kotiev neprináša určitý ucelený systém, ale aj možnosť postupných zmien vo svojich profesijných plánoch. Dochádza k tomu postupným vzdelávaním, získavaním praxe a zmenami v postojoch a hodnotách. Kariérne kotvy sú výsledkom troch základných komponentov. Je to vlastný talent a schopnosti, potreby a sebapoznanie. Tretím variantom sú možnosti zamestnanca a konkrétne požiadavky na strane organizácie.

Na tomto princípe vznikajú tieto kariérne kotvy

  • kotva stability zamestnanci s kotvou stability a istoty sú predovšetkým tí, ktorým nevyhovujú okamžité, flexibilné rozhodnutia a zmeny. Na pozíciách, kde sa všetko môže v priebehu pár sekúnd zmeniť, nedokážu vydržať. Títo ľudia sa radi opierajú o rutinu pri práci, chýba im kreativita a zodpovednosť.
  • autonómia a nezávislosť – je to protipól predchádzajúcej kotvy. V nej sa vidia všetci, čo sa neradi prispôsobujú hoc len štandardnému pracovnému času. Svoju prácu si najradšej organizujú vlastným tempom, podľa svojich potrieb a plánov. Títo ľudia pôsobia predovšetkým v súkromnom sektore.
  • služby a oddanosť – do tejto kategórie zaraďujeme predovšetkým finančníkov, výskumníkov, lekárov, sociálnych pracovníkov, vojakov, teda všetkých, čo vykonávajú službu verejnosti, štátu, respektíve celému ľudstvu.
  • kotva –výzva – pre každého by mala byť práca istou osobnou výzvou. Teoreticky je táto kotva zameraná na profesionálnych športovcov, manažérov či výskumníkov.
  • súkromie a životný štýl – konkrétne ide o ľudí, ktorí uprednostňujú súkromie a rodinný život. Tomu prispôsobujú svoje profesijné ciele. Sú to ľudia, ktorí vykonávajú prácu z domu, či na znížený pracovný úväzok.
  • technická koncepcia – sú to tí, ktorí neradi prestupujú rámec svojich odborných a vzdelanostných možností.
  • manažérska koncepcia – tá je perspektívou pre tých, ktorí radi plánujú, riadia a ovplyvňujú postoje iných. Ich cieľom je dosiahnuť svoj vlastný zisk a kariérny rozmach.

Zdroj: SCHEIN, E. H. Career anchors revisited: Implications for career development in the 21st century. Academy of Management Executive 10, 1996.

Foto: pixabay.com

V redakcii odporúčame:

Tipsport je stávka na istotu! Získajte vstupný bonus až 4 000 € a sledujte TV prenosy zadarmo!